• ÜVEGES GYORSSZOLGÁLAT - Mindenféle üveges munka gyorsan és szakszerűen.
  • NON-STOP ÜVEGES: +36 30 596 0096

Tag Archives: üveg

Categories Üveges hírek

Üveg kiválasztásának követelményei

„Egy ablak üveg nélkül olyan, mint egy keret kép nélkül”

A természetes fény hatással van közérzetünkre, segít a tájékozódásban, szerepet játszik környezetünk megítélésében és meghatározza időérzékünket is. Az üveg lehetőséget ad arra, hogy a fényt céljainknak és igényeinknek megfelelően használjuk és szabályozzuk. Az üveg kapcsolatot jelent a belső tér és a külvilág között. Mérete és kialakítása építészetileg és használati érték tekintetében egyaránt meghatározza az épület minőségét.

A belső terek világossága, a nyitottság a külső tér felé, a természetes színek, a fény és az árnyék meghatározó körülmények a mindennapi életünkben. Az üveg lehetővé teszi, hogy a természetes fényt igényeink szerint szabályozzuk és hasznosítsuk. Összekapcsolja a belső tereket a külvilággal. Mérete és kialakítása meghatározza az építmény megjelenését és belső tereinek (helyiségeinek) minőségét.

A világos helyiségeket a valóságosnál nagyobbnak, tágasabbnak, a sötét sarkokat pedig kisebbnek, összenyomottnak érezzük. Minél magasabb az üveg fényátbocsátása, annál nagyobb a belső térben rendelkezésre álló fény mennyisége.

A víztiszta floatüvegnek enyhe zöld színárnyalata van, ami vastag üvegeknél vagy összetett üvegszerkezeteknél már érzékelhető.

Ablaküveg Mester
ablakuvegmester@gmail.com
Üveges Gyorsszolgálat
+36 30 596 0096

Az ablak és általa az üveg általában két, egymástól különböző hőmérsékletű teret választ el egymástól. A falakhoz hasonlóan a meleg és a hideg oldal között hővezetés, konvekció és sugárzás formájában itt is hőátadás történik. Télen a hőátadásból származó hőveszteséget csökkentheti az az energianyereség, amit az üveg által átengedett napsugárzás juttat a belső térbe.

A környezet hatékonyabb védelme és az energiatakarékosság igénye megköveteli az épületek hőveszteségének minimalizását, így az utóbbi évtizedekben az ablakok és ajtók egy vagy több, egyrétegű üvegtáblával való üvegezését gyakorlatilag teljes egészében felváltották a két- vagy többrétegű szigetelőüvegek.

Az üvegezett szerkezetek méretének növekedésével a fényátbocsátás és a mind hatékonyabb hőszigetelés mellett az üvegekkel szemben újabb elvárások fogalmazódtak meg például:

» fényátbocsátás,

« hővédelem,

« napvédelem (nyári hővédelem),

« akusztika (hanggátlás),

« élet- és vagyonbiztonság,

• tűzvédelem.

Az üvegnek a napsugárzással szemben szelektív áteresztőképessége van. A rövidebb hullámhossztartományban (kis hőmérséklető sugárzás) átlátszó, de hosszabb hullámhossztartományban (nagyobb hőmérsékletű sugárzás) az átbocsátóképessége sokkal kisebb, 5 |o,m-nél hosszabb hullámokat az üveg nem enged át.

Az üvegen átbocsátóit (nap)sugárzás a falakban és a belső térben elhelyezkedő tárgyakban elnyelődik. Az elnyelt energia hatására felmelegedő felületek hőátadással melegítik a velük érintkező levegőt, illetve a saját hőmérsékletüknek megfelelő hullámhosszon sugárzást bocsátanak ki. Ez a sugárzás hosszúhullámú infrasugárzás, amelyre az üveg – a víztiszta üveg is átlátszatlan. Emiatt a helyiségbe sugárzással bejutó (hő)energia sugárzás formájában nem tud távozni, ami a belső tér hőmérsékletének emelkedését okozza. Ez a jelenség az un. üvegházhatás, ami nyáron a helyiség túlzott felmelegedéséhez vezet, télen a napenergia hasznosítását segíti.

Ablaküveg Mester
ablakuvegmester@gmail.com
Üveges Gyorsszolgálat
+36 30 596 0096